B+M Team Rijeka

Baustoff+Metall PC Rijeka je od 01. 10. 1995. prisutna u regiji Kvarnera, Istre, Gorskog Kotara te otoka(Krk, Cres, Lošinj, Susak, Ilovik, Unije, Pag) koje pokriva svojim komercijalnim djelovanjem i logistikom.

Kroz sve ove godine bilo je promjena…ljudskih…tehničkih…logističkih…a sve prema potrebama, situacijama koje su se javljale vremenom i u cilju da bi podigli kvalitetu svoje ponude, usluge, a u konačnici povećali zadovoljstvo naših poslovnih partnera.

Kroz 2018. godinu, Baustoff+Metall PC Rijeka je, regiju Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i otoka koje pokriva svojom pozicijom i namjenom, upoznao i osnažio novim djelatnikom u području komercijale – Vanjom Piškulić.

Kako profesionalno svojim komercijalnim znanjima i iskustvom, tako i ljudski svojom iskrenošću i vedrim duhom, Vanja je pronašao svoju poziciju na tržištu, među našim kupcima, poslovnim partnerima. Veselimo se njegovom poslovnom razvoju na tržištu suhe gradnje, a također se veselimo i još jednoj promjeni i osnaženju poslovnice Rijeka koje nam predstoji u 2019. godini.

Povećanje potreba, proširenje asortimana, pa i samo povećanje prometa pokazalo nam je da je trenutni prostor s kojim servisiramo vas, dragi naši kupci i poslovni partneri, postao premali a samim tim i neadekvatan da odgovori svim potrebama i zahtjevima tržišta.

Odlučili smo poslovnim planom za 2019. investirati u proširenje samog prodajno izložbenog prostora PC Rijeka. Sadašnji prostor kojeg svi naši kupci dobro poznaju vremenom je postao nedovoljan kako bi u njemu izložili i kvalitetno ponudili asortiman kojim raspolažemo.

Novi izložbeno prodajni centar, čija je rekonstrukcija u tijeku, će u budućnosti na preko 250m2 ponuditi sve ono što je u našem asortimanu, a što se zbog prostornog ograničenja do sada nije na takav način moglo.

Osim toga, sadržavati će i edukativno prezentacijsku salu u kojoj će se održavati edukacije i prezentacije o najnovijim materijalima i trendovima u suhoj gradnji, i svemu onome što ćemo u suradnji s industrijama pripremati za naše kupce.

A sve to na korist i zadovoljstvo našim kupcima i svim poslovim partnerima!

A nama da budemo još bolji!

Još brži!

Još kvalitetniji!

Veselimo se svi zajedno onome što nam donosi 2019. godina!

 

B+M Team Rijeka