PROMAT sustav obloge dimovodne cijevi – sanacija potresom oštećenih dimnjaka

PROMAT sustav obloge dimovodne cijevi – sanacija potresom oštećenih dimnjaka

PROMAT sustav obloge dimovodne cijevi


Promat – sanacije u potresu oštećenih zgrada.
Svjedoci smo da je nedavni potres u Zagrebu prouzročio ogromna oštećenja na mnogim zgradama.
Najviše su stradale starije zgrade građene prije stotinjak i više godina koje su većinom zidane
konstrukcije sa međukatnim konstrukcijama izgrađenim sustavom drvenog grednika.
Najčešća oštećenja manifestirala su se kao urušavanje zabatnih zidova krovišta te pukotine na
mnogim nosivim i nenosivim zidovima i stropovima.

Uz pukotine, čini se da je najveća šteta nastala na dimnjacima od kojih mnogi nisu pravilno održavani
čak i od vremena gradnje. Urušavanje dimnjaka i njihovo pucanje, čak i kada se nisu srušili,
predstavlja veliku opasnost za stanare jer prodorom štetnih plinova u stanove može doći do
pogubnih posljedica po stanare.

Na velikom broju zgrada koje su svrstane u kategoriju lakše oštećenih zgrada oštećenja je moguće
popraviti na brz i ekonomičan način stoga će se ovaj članak pozabaviti temom sanacije oštećenja
koja nisu konstruktivne naravi. Kod popravaka na zgradama koje su konstruktivne naravi, svakako je
potrebno kontaktirati stručne osobe (statičare, arhitekte, ovlaštene inženjere) kako bi se napravio
projekt sanacije za svaki pojedini slučaj za sebe. I u segmentu sanacije konstruktivno oštećenih zgrada
u mogućnosti smo ponuditi mnoga rješenja, ali ona nisu tema ovog članka.

Promat sustav obloge dimovodne cijevi.
Potaknuti velikim brojem upita korisnika i potražnjom kvalitetnog rješenja za brzu izgradnju novih
dimnjaka za plinske kondenzacijske bojlere, predstavljamo Vam Promat rješenje za tu namjenu.
Mnoge od postojećih zidanih dimnjaka je radi sigurnosti potrebno srušiti tako da nije moguće izvesti
sanaciju samo sa uvlačenjem u stari dimnjak novih metalnih ili plastičnih dimovodnih cijevi.
Da bi započeli sa pravilnom izgradnjom Vašeg novog dimnjaka kao prvo, stare dimnjake je potrebno
srušiti.
Odvodne cijevi modernih sustava plinskih kondenzacijskih bojlera se sada izrađuju od plastičnih ili
metalnih cijevi i moguće je spajanje više trošila na istu odvodnu cijev tako da su troškovi samih cijevi
relativno mali, ali takve cijevi rješavaju samo dio problema, a to je odvodnja ispušnih plinova i pare.
Kod dimnjaka postoji i drugi aspekt koji je jednako važan , a to je toplinska i protupožarna zaštita.
Budući da dimnjaci uvijek prolaze kroz više katova (npr. stanova) važan je zahtjev sprečavanje širenja
požara kroz dimnjake iz kata u kat. Upotrebom Promat obloge dimovodne cijevi za kondenzacijska
plinska trošila više nije potrebno izvoditi po jedan dimnjak za svaku etažu već se više trošila može
spojiti na istu dimovodnu cijev čime će se smanjiti površina na svakom katu potrebna za montažu
dimnjaka i doći će do uštede u prostoru.

Imajte na umu da i mnogi proizvođači kondenzacijskih plinskih trošila imaju u svom programu upravo
ovakvo Promat rješenje za protupožarno oblaganje dimovodne cijevi.

Za sve informacije slobodno se obratite našem prodajnom timu.

Vaš B+M Cro team!!!!